Budżet Fundacji “Po Przerwie”

Fundacja “Po Przerwie” jest organizacją non-profit, która na mocy statutu buduje budżet za pomocą:

  • odpłatnej działalności pożytku publicznego*;
  • dotacji, grantów, zapytań ofertowych oraz zamówień publicznych;
  • darowizn pieniężnych i darów rzeczowych;
  • zbiórek publicznych.

Na co przeznaczamy budżet Fundacji “Po Przerwie”, w tym także Wasze, Darczyńców, pieniądze?

Na ludzi! Chcemy mieć możliwość pomagać jak największej liczbie osób, w miarę naszych możliwości bezpłatnie, zapewniając jednocześnie jak najlepszą jakość oraz świetnych ekspertów.

Zrezygnowaliśmy z biura stacjonarnego, aby móc działać w całej Polsce, także on-line.

 

Budżet Fundacji “Po Przerwie” przeznaczamy na:

  • obniżenie kosztów uczestnictwa w projektach dla beneficjentów fundacji – staramy się, aby odpłatna działalność Fundacji “Po Przerwie”
  • realizację projektów – zatrudnienie ekspertów, wynajem sal, konieczne zakupy, materiały promocyjne itp.;
  • wynagrodzenie zespołu – serdecznie zapraszamy wolontariuszy chętnych wspomóc nasze działania, ale pragniemy mieć możliwość zatrudnić zaangażowany zespół koordyatorów i specjalistów, który udźwignie realizację naszych projektów dla Was;
  • najpotrzebniejsze opłaty administracyjne związane z biurem mobilnym, usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet), wydruki oraz wpisy do koniecznych rejestrów.

 

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania po prostu lub wpłacić dotację celową na realizację konkretnego projektu – zapraszamy tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji:

tel.: 603 488 687

e-mail: fundacja@poprzerwie.org

 

*Zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz. 873 z późń. zm.), dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja “Po Przerwie” może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.