Polityka prywatności

Informacje ogólne

Operatorem Serwisu www.poprzerwie.org jest Fundacja “Po Przerwie” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dobrego Pasterza 122c/52, 31-416, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gosporadczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746899, NIP 9452221738, REGON 381165250.

Poniższy dokument opisuje sposób w jaki Fundacja “Po Przerwie”, zwana dalej “Fundacją”, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.

Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne. Fundacja uzyskuje dostęp do danych osobowych w momencie kiedy Użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, podczas dokonywania wpłat na rzecz Fundacji, przesyłając pocztę elektroniczną, wypełniając formularz w Serwisie, zapisując się do Newslettera, podczas uzyskiwania informacji na temat dostępności doradców i konsultantów oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Fundacji.

Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.

Oświadczamy, iż dane osobowe są przetwarzane w celach związanyych z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu www.poprzerwie.org. Ponadto Fundacja przetwarza dane osobowe także w celach związanych z jej działalnością statutową, w tym działalnością charytatywną.

Dane osobowe mogą zostać przekazane Partnerom Fundacji w celu realizacji usług oraz w celu realizacji celów statutowych Fundacji, do których Użytkownik udzielił upoważnienia. Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Fundacja nie udostępnia danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w sposób niezgody z prawem.

Oświadczamy, że w ramach przeglądania strony Serwisu www.poprzerwie.org zbierane są i analizowane dane  w celu określenia, częstotliwości odwiedzin konkretnych podstron Serwisu.

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.mamymiejsca.pl.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Kontakt

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nakazu ich usunięcia prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@poprzerwie.org.

Informujemy, że Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialnosci za ich zawartość ani za Politykę Prywatności obowiązującą na tych stronach.